2005: Tayyab M. Choudri og Ann Kristin Fiskerud

Begrunnelse for utdeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2005.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-. Prisen vil bli utdelt i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

Om årets prisvinnere:

Historien viser mange eksempler på krenkende og uverdig behandling av enkeltmennesker og grupper av mennesker innen psykisk helsevern. Rettigheter knyttet til den frie ytring, rett til organisering og grunnleggende menneskerettigheter er og blir daglig satt på spill. Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot og sikre vilkårene for den frie ytring på et bredt grunnlag både innen psykisk helsevern og i forhold til en samfunnspolitisk kontekst. I dette arbeidet deltar et mangfold av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Dette innebærer et økt fokus på innvandreres psykiske helse og faktorer som virker inn på denne. Temaet er vanskelig både fordi det norske samfunnet stigmatiserer og fordømmer innvandrere med psykiske lidelser, og det er vanskelig fordi mange innvandrermiljøer tabuiserer og ekskluderer de samme personene. Situasjonen kompliseres ytterligere av medienes tidvis rasistiske fremstilling av enkeltepisoder i den norske offentlighet hvor en generaliserer og kategoriserer våre nye landsmenn som ”tikkende bomber”. Det er følgelig særlig prisverdig og avgjørende at enkeltpersoner og organisasjoner tydeliggjør sine stemmer og slik gir nyanser og bidrag til den offentlige debatten.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2005 deles ut til to enkeltpersoner som på vegne av sine respektive organisasjoner har gitt verdifulle og uredde bidrag til åpenhet og mangfold omkring minoriteters psykiske helse.

De to er: Tayyab M. Choudri – daglig leder i IHSG  – Internasjonal helse- og sosialgruppe og Ann Kristin Fiskerud, Innvandrerlaget i Mental Helse Norge.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Tayyab M. Choudri har med utgangspunkt i egen erfaringer bidratt til større åpenhet og mangfold omkring innvandreres psykiske helse. Han har brutt barrierer og tabuer i egne rekker gjennom å gi et ansikt til en psykiske lidelse og ved konsekvent insistere på behovet for dialog på tvers av alle etniske, religiøse og faglige miljøer. Han har også gitt ett uvurderlig bidrag organisatorisk gjennom å lede prosjekter i regi av IHSG som ”Sammen for et bedre hverdag”. Slik har Choudri og IHSG blitt en av de svært få organisasjoner her i landet som setter lys på minoriteter og psykisk helse. IHSG er som en følge av Tayyab M. Choudris utrettelige engasjement blitt en viktig aktør i psykisk helse-feltet.

Foto: Kay Stenshjemmet
Foto: Kay Stenshjemmet

Ann Kristin Fiskerud har vært en foregangskvinne i arbeidet med psykisk helse og innvandrere i Akershus. Hun har bidratt meget sterkt i etableringen av grupper for barn og voksne samt et organisert utrykk gjennom etableringen av Mental Helses innvandrerlag. Fiskerud har på en forbilledlig måte vært uredd og tatt utfordringen med å delta i den offentlige debatt knyttet til etnisitet og psykisk helse. Hun gjorde bl.a. dette ved å holde tale 1.mai 2005 i Lillestrøm. Det å ytre solidaritet med våre nye landsmenn og deres livsbetingelser krever mot og utfordrer den frie ytring i det offentlige rom. Som en følge av Fiskeruds arbeid på dette området er hun blitt utsatt for trusler og personlig hets mot sin person. Slike reaksjoner er en trussel mor den frie ytring og viser nødvendigheten av å fremholde behovet for og retten til å ytre seg fritt. Det er en selvfølgelig del av den enkeltes og samfunnets psykiske helse.

På denne bakgrunn framstår Tayyab M. Choudri og Ann Kristin Fiskerud som utrettelige forkjempere for å bedre forholdene til mennesker med psykiske lidelser og bidrar på en forbilledlig måte til å fremme den frie ytring og respekten for menneskeverdet i psykisk helsevern.

Årets pris tildeles Tayyab M. Choudri og Ann Kristin Fiskerud.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s