2022: Odd Volden

Begrunnelse for tildeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2022  

Bakgrunn: Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen, på kr. 10.000, deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.  

Prisen tildeles Odd Volden.

Det er en stor glede å presentere brukeraktivist Odd Volden som vinner av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern, som deles ut for tjuende gang i år. Volden har viet sitt liv og arbeid til å fremme ytringsfrihet og medbestemmelsesrett i psykisk helsevern. Han er en modig og kontrær røst i et landskap hvor det ofte kan være krevende å stå imot strømmen.

Gjennom sine skarpe analyser og innsiktsfulle tekster har han bidratt til å skape en viktig motvekt i debatten om psykisk helsevern. Volden har hatt mange roller, blant annet som forfatter, foredragsholder, lærer og arrangør av seminarer. Hans mange bokkapitler, kronikker og bokessays kjennetegnes av en nær og personlig stil, der han utforsker og utfordrer det psykiske helsefeltet og dets grunnlagsproblemer. Han har gjennomført dette arbeidet med mot og integritet. I mange av sine artikler om brukermedvirkning formaner han oss om ikke å glemme hvem tjenestene egentlig er til for, og advarer mot en akademisering av brukerstemmen.

Prisvinnerens arbeid har ikke vært uten kontrovers. Det blir alltid debatt rundt ham, og han er ikke redd for å utfordre vedtatte sannheter og konvensjonelle tanker. Men det er nettopp denne evnen til å stille spørsmål, stå imot kritikk og tenke utenfor boksen som gjør Odd Volden til en så verdifull bidragsyter til den offentlige samtalen om psykisk helsevern.

Årets prisutdeling til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en anerkjennelse av Voldens utrettelige innsats gjennom mange år for å kaste lys over viktige problemstillinger og utfordre status quo. Han har kjempet for at alle stemmer skal bli hørt, og at vi ikke glemmer dem som ofte blir oversett og marginalisert. I tillegg har prisvinneren vært en forkjemper for helsefremming, med mindre fokus på en medisinsk og mer på en sosial modell. Han har raust delt egen erfaring med å finne en alternativ historie til å erstatte problemhistorien, som nettverksbygger med dobbeltkompetanse som fagpedagog og brukererfarer.

Vi gratulerer Odd Volden med velfortjent pris og ser frem til å følge hans videre arbeid for ytringsfrihet og medbestemmelsesrett i psykisk helsevern. Må hans engasjement og mot inspirere oss alle til å kjempe for en mer rettferdig og inkluderende verden. For dette arbeidet har styret enstemmig vedtatt at Odd Volden tildeles Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2022. Prisen deles ut på Arendalsuka i august.

Som stiftelse er vi avhengig av din støtte. Vi er takknemlig for små og store bidrag. Støtt oss via VIPPS: Søk opp «Ytringsfrih. i psyk. Helsevern» på navn eller nummer 756110 og send et valgfritt beløp.