Nominasjonen er åpnet til 2021-prisen!

Kjære alle! Nå er det mulig å nominere kandidater til 2021-prisen.

Siden 2002 har prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern blitt delt ut. Alle som ønsker det kan nominere og det er mulig å nominere mer enn én kandidat.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.

Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Nominasjoner kan sendes til: Jan Georg Friesinger og Knut Ivar Bjørlykhaug. Frist for innsending av nominasjoner er 1. juni 2022.