Nominasjonen er åpnet: Ytringsfrihetsprisen 2018

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2018

Samme prosedyre som forrige år? Jada!! Det er samme prosedyre som hvert år! 

Nå er det mulig å nominere kandidater til 2018-prisen. Siden 2002 har prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern blitt delt ut. Alle som ønsker det kan nominere og det er mulig å nominere mer enn én kandidat. 

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post innen 1. februar 2019.

Prisen vil bli utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge i høgskolens lokaler i Drammen, Papirbredden 1, Grønland 58.

Tid: 28. februar 2018. 09.00-15.30.


Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern:

Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson.