Prisen for 2015 til Målfrid Frahm Jensen

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern ble delt ut under skuddårsseminaret ved Høyskolen i Sørøst-Norge mandag 29. februar. Årets prisvinner var Målfrid Frahm Jensen, som i mange år har vært en uredd stemme i kampen for bedring av pasientrettigheter i psykisk helsevern.

Ytringsfrihetsprisen-2015_Malfrid-J.-Frahm-Jensen_web.jpg (3column_page)
Tekst og foto: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon

Begrunnelsen fra juryen var som følger:


Begrunnelse for utdeling av

Prisen til fremme av

ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2015

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen på kr. 10 000 ble første gang utdelt i 2002 og deles ut for fjortende gang i år.

Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern.

 Årets prisvinner sa opp sin stilling som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus 30. april 2015. Bakgrunnen for oppsigelsen var at hun kommenterte et oppslag i Stavanger Aftenblad om at «Tvangsbruken i Stavanger ligger skyhøyt» over resten av Vestlandet.

Avisen ba årets prisvinner om en kommentar til tallene og svarte, blant annet: «Jeg tror noe av årsaken i Stavanger skyldes ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter. Pasienter på noen sengeposter er frustrerte over hvordan de blir behandlet. Det er mye å hente på å møte pasienten på en bedre måte» Videre sa hun: «Det er lege eller psykolog som kommer og godkjenner tvangsmiddelbruken. De bør bli flinkere til å stille spørsmål om hva som skjedde før, under og etterpå. Kunne tvangsmiddelbruken vært unngått?»

Det ble satt i gang en underskriftskampanje mot årets prisvinner. Det var 80 ansatte som skrev under på oppropet: sengepostledere, leger, verneombud, sykepleiere og vernepleiere. Da meldte årets prisvinner saken inn for Arbeidstilsynet. Dette falt ikke i god jord og prisvinneren sa opp stillingen sin etter seks år som erfaringskonsulent. Hun begrunnet det med reaksjoner mot henne, rykter og massiv motstand fra enkelte seksjonsledere og en del ansatte, noe som gjorde arbeidsforholdene så vanskelige at hun følte seg tvunget til å si opp.

Årets prisvinner er både skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun er utdannet hjelpepleier og har hatt tillitsverv i Diabetesforbundet og Mental Helse. Hun har kjempet for psykebil, pasientsikkerhet og rettsvern. Hun kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker, og hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person. I oppsigelsen til Stavanger Universitetssykehus avslutter prisvinneren med: «Kanskje er jeg for uredd, snakker for høyt og er for tydelig for enkelte ledere. Det beklager jeg, men hvis ikke behandlingen vi gir våre pasienter er innenfor etiske krav, gjeldende lovverk og menneskerettighetene vil jeg si ifra, enten jeg er ansatt eller ikke».

Årets pris tildeles

Målfrid J. Frahm Jensen


 

I sin takketale løftet Målfrid Frahm Jensen frem journalist i Stavanger Aftenblad, Ina Gundersen, og pekte på at uten journalister som tør å fronte saker som peker på urett ville det være umulig å nå ut til så mange. Psykisk helsefeltet trenger journalister som som setter fokus på disse viktige sakene. Ina Gundersen fikk Journalistprisen i Sør-Rogaland for sin nyhetssak om tvangsbruk i psykiatrien med bakgrunn i Målfrid Frahm Jensens beskrivelser av den høye tvangsbruken ved sykehuset.

Prispengene deler Målfrid med Byprestene i Sandnes. Pengene skal gå til trivselstiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet.

Vi gratulerer Målfrid Frahm Jensen med årets pris. Vel fortjent til en av våre desidert sterkeste og modigste stemmer for nødvendige endringer innen psykisk helsefeltet.

Les andre mediers dekning av ytringsfrihetsprisen her:

Intervju fra Sykepleien

Intervju fra NAPHA

Omtale på PsykOpp

Intervju i Aftenbladet

Intervju fra Erfaringskompetanse.no

Omtale på Commentum forlag

Nyhetssak fra Høyskolen i Sørøst-Norge

Nyhetssak fra Sandnesposten