Nominasjonen er åpen!

splash-925705_1920

Du kan nå nominere kandidater til Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern for 2015.

Prisen vil bli utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge mandag den 29. februar 2016. Skuddårsseminaret arrangeres fra kl. 09.00-16.00 i høgskolens lokaler i Drammen.

Kriterier for prisdeling:

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post: inger.b.larsen@uia.no innen 1. februar 2016.


 

Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern består av Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson. Styret fungerer også som jury og vil vurdere alle innsendte forslag.

Foto er lovelig lastet ned fra Pixabay.com